تعبیر خواب جامع

نگارش 95

ویرایش 17.545 از نرم افزار تعبیر خواب جامع بروز رسانی شده

تاریخ  بروز  رسانی    96/02/02

تعداد موضوعات  قابل  جستجو  در نرم افزار    17545

حکایات مرتبط با هر خواب در قسمت خودش قرار گرفت


تصویر نرم افزارلطفاً مشکلات نرم افزار یا لینکهای دانلود را گزارش دهید

کاملترین نرم افزار تعبیر خواب با امکانات زیر برای دانلود آماده گردید
تشخیص کلمه جستجو شده بصورت هوشمند 
قدرت تشخیص اکثر گویشهای محلی و ارائه کلمه فارسی آن
سرعت بسیار بالا در برابر واکنش کاربر
امکان ذخیره سازی خوابهای شخصی
بیان خوابهای واقعی در زیر اکثر موضوعات مربوط بصورت حکایت
تنها مرجع خوابی می باشد که منابع آن از دهها کتاب خطی مربوط به 300 تا 1300 سال پیش می باشد
موضوعاتی در این نرم افزار موجود است که در هیچ کتاب یا نرم افزاری یافت نمی شود.
تنها نرم افزار خوابی که نگارش قدیمی آن در اکثر کامپیوترهای شخص موجود می باشد

  • سینا احمدی

دختر خانمی خوابی فرستاد با این موضوع که من خواب دیدم در پیاده رو در حال راه رفتن هستم و حیوانی (خوک) از پشت به من نزدیک می شود و آلت خودش را به باسن من می مالد . تعبیر خوابش مثل روز معلوم بود ولی چطور می توانستم تعبیرش را برایش بفرستم و موجب تغییر روحی او شود و بعد از آن از دست من نیز ناراحت نگردد . هرچند من مجبور بودم در مورد تعبیر خواب با او صادق باشم.

به ایشان گفتم آیا شما موقع خروج از منزل با آرایش و وضع نامناسب خارج می شوید . چون آقایان با دیدی شهوانی به شما نگاه می کنند . عرض کرد یعنی شما می گویید من با وضع آراسته وارد خیابان نشوم من گفتم آراستگی با آرایش فرق می کند عرض کرد شما با دید اشخاص قدیمی نگاه می کنید گفتم پس چرا خوابت را برایم فرستادی گفت امروز برایم خواستگار می آید فکر کردم که به آن مربوط است گفتم اگر به آن هم مربوط باشد یعنی اینکه بخاطر خودت نیامده بلکه به خاطر ظاهر دروغی تو که ساختی آمده پس مواظب باش پس از چند روز زندگی با تو وقتی ظاهر حقیقی تو را دید ساز جدایی سر ندهد

انجام تعبیر خواب بصورت رایگان در کانال تلگرامی زیر


آدرس کانال رسمی برای مشاهده خوابهای دیگران


خوابها بدون مشخصات شخصی و بصورت محرمانه در کانال قرار می گیرد و در صورت درخواست شخص از درج آن در کانال خودداری می گردد


  • سینا احمدی