دانلود تعبیر خواب جامع برای کامپیوتر

نگارش 95
  • ۰
  • ۰

ویرایش دوازدهم از نرم افزار تعبیر خواب جامع بروز رسانی شده

تاریخ  بروز  رسانی  1395/6/1

تعداد موضوعات  قابل  جستجو  در نرم افزار    4703 
تصویر نرم افزار


پسورد فایل 123 می باشدامکانات
1.یکی از افتخارات نرم افزار دارا بودن کمترین حجم ممکن با بیشترین سرعت جستجوی موضوعات(مانند نگارش قدیمی)
2.زمان عکس العمل برنامه 007. ثانیه در برابر عکس العمل کاربر
3.امکان ذخیره سازی خوابهای شخصی در برنامه و جستجوی آنها
4.با بروز رسانی های مداوم انشاء الله به عنوان مرجع تعبیر خواب فارسی در جهان مطرح خواهد شد همانگونه که نگارش قدیمی در سراسر جهان با بیش از 2000000 کاربر مطرح گردید.
5.با دارا بودن کیبورد فارسی امکان جستجو در ویندوزهای خارجی مانند ویندوزهای ژاپنی و غیره برای دوستان خارج کشور فراهم گردید


بهترینها حق مردم ماست

  • سینا احمدی
  • ۰
  • ۰

سوزاندن پول در خواب به سه شکل ممکن است دیده شود

سوزاندن پولهای تقلبی

اگر در خواب اقدام به سوزاندن پولهای تقلبی می کنید نشان دهنده این است که بسیار علاقه دارید نزد مردم  بدروغ از غم و غصه های دروغی شکوه و ناله کنید

سوزاندن پولهای واقعی

در صورتی که در خواب اقدام به سوزاندن پولهای واقعی می کنید نشان دهنده این است که در حال درد و دل کردن مشکلات خودتان با مردم هستید

سوزاندن پول سکه ای در خواب 

در صورتی که در خواب اقدام به سوزاندن پول سکه ای می کنید یعنی مسئله ای پیش می آید که مجبور می شوید پول خرج کنید

  • سینا احمدی