تعبیر خواب جامع

نگارش 95

ویرایش 17.520 از نرم افزار تعبیر خواب جامع بروز رسانی شده

تاریخ  بروز  رسانی    95/10/15

تعداد موضوعات  قابل  جستجو  در نرم افزار    17508

حکایات مرتبط با هر خواب در قسمت خودش قرار گرفت


تصویر نرم افزارلطفاً مشکلات نرم افزار یا لینکهای دانلود را گزارش دهید
کاملترین نرم افزار تعبیر خواب با امکانات زیر برای دانلود آماده گردید
تشخیص کلمه جستجو شده بصورت هوشمند 
قدرت تشخیص اکثر گویشهای محلی و ارائه کلمه فارسی آن
سرعت بسیار بالا در برابر واکنش کاربر
امکان ذخیره سازی خوابهای شخصی
بیان خوابهای واقعی در زیر اکثر موضوعات مربوط بصورت حکایت
تنها مرجع خوابی می باشد که منابع آن از دهها کتاب خطی مربوط به 300 تا 1300 سال پیش می باشد
موضوعاتی در این نرم افزار موجود است که در هیچ کتاب یا نرم افزاری یافت نمی شود.
تنها نرم افزار خوابی که نگارش قدیمی آن در اکثر کامپیوترهای شخص موجود می باشد

  • سینا احمدی
خواب انضباط

در سر زمین رویاها آمده:

خواب انضباط : شما را مواخذه و سرزنش خواهند کرد .

شما باعث نظم و انضباط دیگران می شوید : یک حادثه در پیش است که باعث وحشت شما خواهد شد .

دیگران شما را مطیع انضباط می کنند : قانون شما را تنبیه می کند .

در یک زندان به انضباط زیاد توجه نمی کنید : صحبتهای دیگران به شما صدمه می زند .

شما به بچه ها انضباط یاد می دهید : توجه بیشتری به اعمالتان داشته باشید .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب انضباط , تعبیر خواب نظم , تعبیر خواب نظم داشتن , تعبیر خواب مضبوطی , خواب دیدن انضباط , خواب دیدن نظم , خواب دیدن نظم داشتن , خواب دیدن مضبوطی , رویای انضباط , رویای نظم , رویای نظم داشتن , رویای مضبوطی , تعبیر انضباط , تعبیر نظم , تعبیر نظم داشتن , تعبیر مضبوطی , خواب انضباط , خواب نظم , خواب نظم داشتن , خواب مضبوطی ,
  • سینا احمدی