تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر سر کسی را ببرد یعنی بر او رهبری خواهد کرد

  • سینا احمدی