تعبیر خواب جامع

نگارش 95

سیل در خواب با همان ظاهر واقعی یعنی گل آلود بودن معنی بلا و سختی است

  • سینا احمدی