تعبیر خواب جامع

نگارش 95

البته خوابها بسته به نوع و شخص خواب بین متغییر می باشد و تعبیر خوابها از کتابهای مختلف می تواند موضوعاتی نقیض هم به نمایش در آورد لذا سعی شده معیار خوابها بر اساس صحبتهای حضرت امام صادق ع تنظیم گردد تا جای شکی باقی نماند 

این کتاب هم مربوط به قرن قفتم هجری قمری می باشد ودر حدود 400 صفحه نوشته شده

  • سینا احمدی