تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بانکدار

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب مشغول صحبت با یک بانکدار باشید، بیانگر آن است که بلایى از سر شما رفع مى‏شود. اگر در خواب خود را صاحب یک بانک ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام یکى از معاملات خود سود چندانى حاصلتان نمى‏شود.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بانکدار , تعبیر خواب صاحب بانک , خواب دیدن بانکدار , خواب دیدن صاحب بانک , رویای بانکدار , رویای صاحب بانک , تعبیر بانکدار , تعبیر صاحب بانک , خواب بانکدار , خواب صاحب بانک ,
  • سینا احمدی