تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تخته سیاه

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با گچ سفید بر تخته سیاهی می نویسید ، نشانة آن است که خبرهایی بد از جابت فردی که دستخوش بیماری است به شما خواهد رسید . یا تجارت شما دچار نوسان و آشفتگی هایی خواهد شد .

لیلا برایت می گوید:

پاک کردن تخته سیاه در خواب، نشانه‏ى آن است که باید دقت بیشترى در کارتان به عمل آورید.

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تخته سیاه , خواب دیدن تخته سیاه , رویای تخته سیاه , تعبیر تخته سیاه , خواب تخته سیاه ,
  • سینا احمدی