تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تدفین

هانس کورت می گوید:

اگر خواب ببینید که در مراسم خاکسپارى یکى از نزدیکانتان شرکت مى‏کنید، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید تا دچار گرفتارى و بیمارى نشوید. اگر در مراسم خاکسپارى همه ناراحت و غمگین باشند، به این معنا است که دچار غم و اندوه مى‏شوید.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب مراسم خاکسپارى یک غریبه را ببینید، نشانه‏ى به دست آوردن پول و ثروت است. دیدن مراسم تدفین یک شخص بلند مرتبه در خواب، نشانه‏ى موقعیت‏هاى خوب شغلى است. اگر در خواب مشاهده کنید که با خانواده‏ى خود به یک مراسم تدفین مى‏روید، نشانه‏ى جدایى از دوستان است. اگر با لباس مشکى در مراسم خاکسپارى کسى شرکت کنید، یعنى یکى از نزدیکان خود را از دست مى‏دهید،شرکت در مراسم خاکسپارى پدر یا مادر خود در خواب، نشانه‏ى شکست در انجام کارها است.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در مراسم تدفین خویشاوندی شرکت کرده اید و آفتاب بر عزاداران می تابد ، نشانة سلامتی اقوام و خویشان است و همچنین نشانة در راه بودن جشن ازدواج یکی از اقوام شماست . اما اگر خواب ببینید هوا بارانی و گرفته به نظر می رسد ، دلالت بر آن دارد که بزودی خبر بیماری کسی را می شنوید که از شما دور است ، و در محیط کار احساس کاهلی و رخوت می کنید .

2ـ اگر خواب ببینید در مراسم تدفین ، عزاداران چهره هایی غمزده به خود گرفته اند ، نشانة آن است که بزودی بر محیط هایی نامطلوب پا خواهید گذاشت .

در سر زمین رویاها آمده:

در یک مراسم تدفین شرکت می کنید : شانس بسیار در عشق خواهید داشت .

با شخص مورد علاقه تان به مراسم تدفین می روید : دشمنان به شما حسودی می کنند .

با اشخاص دیگر به مراسم تدفین می روید : سلامتی شما بسیار عالی خواهد بود .

با خانواده تان به مراسم تدفین می روید : دوستانتان را از دست خواهید داد.

مراسم تدفین یک دوست : ثروت – ارث

مراسم تدفین دوست صمیمیتان : عمر طولانی

شما در لباس سیاه در یک مراسم تدفین هستید : همسرتان را از دست می دهید .

یک زن عزادار در مراسم تدفین : یک زندگی زناشوئی ناکام

تدفین یک عضو فامیل : ازدواج نزدیک است .

اگر متاهل هستید و خواب تدفین یکی از بستگان را ببینید : طلاق بسیار نزدیک است .

مراسم تدفین پدر یا مادرتان : کارها و معاملاتتان موفق خواهند بود .

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تدفین , تعبیر خواب خاکسپاری , تعبیر خواب دفن کردن , تعبیر خواب مدفون , تعبیر خواب خاک سپردن , تعبیر خواب خاکسپار , خواب دیدن تدفین , خواب دیدن خاکسپاری , خواب دیدن دفن کردن , خواب دیدن مدفون , خواب دیدن خاک سپردن , خواب دیدن خاکسپار , رویای تدفین , رویای خاکسپاری , رویای دفن کردن , رویای مدفون , رویای خاک سپردن , رویای خاکسپار , تعبیر تدفین , تعبیر خاکسپاری , تعبیر دفن کردن , تعبیر مدفون , تعبیر خاک سپردن , تعبیر خاکسپار , خواب تدفین , خواب خاکسپاری , خواب دفن کردن , خواب مدفون , خواب خاک سپردن , خواب خاکسپار ,
  • سینا احمدی