تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب سفید

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب رنگ سفید : نقشه های شما با موفقیت روبرو می شوند .

نخ سفید : پول براحتی در تمام مدت زندگیتان بدستتان می آید .

پارچه های سفید رنگ : شادی بزرگ

لباس سفید رنگ : خوشبختی در عشق

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی