تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تسویه

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب بینید که با کسى تسویه حساب مالى مى‏کنید، به این معنا است که عده‏اى از موفقیت‏هاى شما ناراحت هستند و قصد دشمنى با شما را دارند.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی