تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تشکیلات

در (سر زمین رویاها) آمده:

شما وارد تشکیلات جدیدی می شوید : خیلی احتیاط کنید ، خطر شکست شما را تهدید می کند .

شما درتشکیلات نامشروع و غیر قانونی هستید : پول زیادی بدست می آورید .

دیگران تشکیلات بسیار خوبی دارند : تغییرات بزرگ در پیش است .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی