تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب کرنش

آنلی بیتون می گوید:

تعظیم کردن در خواب، نشانه‏ى آن است که با کارهاى خود مورد خنده دیگران قرار مى‏گیرید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تعظیم,احترام,اعظام,بزرگداشت,تکریم,حرمت,کرنش ,

  • سینا احمدی