تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تغذیه حیوانات

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که به حیوانات غذا مى‏دهید، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏گردد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تغذیه حیوانات,

  • سینا احمدی