تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تنکر

در (سر زمین رویاها) آمده:

شما تغییر قیافه می دهید : 1- مشکلات بسیار ولی بی اهمیت 2- مراقب رقیب باشید .

دیگران تغییرقیافه می دهند : برمخالفانتان پیروز میشوید .

نزدیکان شما تغییر قیافه می دهند : وقایع بسیار مهم و خوشایند در انتظار شماست .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تغییر قیافه,مظهر,تنکر,

  • سینا احمدی