تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب گلگشت

آنلی بیتون می گوید:

گردش کردن در خواب، بیانگر آن است که دست به کارى پر سود مى‏زنید. اگر در خواب دیگران را در حال گردش ببینید، به این معنا است که باید تلاش بیشترى براى رسیدن به اهدافتان به عمل آورید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تفرج,گردش,پیک نیک,تفریح,تماشا,سیر,گردش,گشت,گلگشت,مشغولیت,گشت وگذار,سیروسیاحت,هواخوری,

  • سینا احمدی