تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تفنگ بادی

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب یک تفنگ بادی : تصمیمهایتان را کمی به تعویق بیندازید .

شما یک تفنگ بادی دارید : یک تغییر در زندگی شما رخ خواهد داد.

یک تفنگ بادی می خرید : به شما خیانت خواهد شد

یک تفنگ بادی به شما اهدا می شود : در عشق به شما خیانت شده است .

دیگران از یک تفنگ بادی استفاده می کنند : دشمنان بدنبال ازمیان بردن شما هستند .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تفنگ بادی,

  • سینا احمدی