تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب مجاهدت

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید براى انجام کارى کوشش و تقلا مى‏کنید، به معناى آن است که براى رسیدن به اهدافتان دچار مشکلاتى مى‏شود که باید سعى و تلاش بیشترى انجام دهید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تقلا,کوشش,تلاش,اهتمام,جهد,زحمت,سعی,مجاهدت ,

  • سینا احمدی