تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب خودپسندی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب دید که به خاطر نعمتهایی که خداوند در این دنیا به او بخشیده است، خود را از دیگران برتر میداند و تکبر میورزد، اجلش نزدیک شده است و ممکن است، بر ظلم و ستم و تجاوز از حدود الهی و سرانجام بد نیز، دلالت داشته باشد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تکبر,افاده,برتنی,تبختر,تفرعن,خودبزرگبینی,خودبینی,خودپرستی,خودپسندی,خودخواهی,صلف,غرور,فیس,کبر,گردنکشی,لاف,نازش,نخوت ,

  • سینا احمدی