تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب پیروزی

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب بینید که در جنگى پیروز شده‏اید، نشان‏دهنده‏ى رسیدن به موفقیت‏هاى کوتاه مدت است.

هانس کورت می گوید:

پیروزى در انجام کارها، در خواب بیانگر آن است که مقابل دشمنانتان ایستادگى مى‏کنید.

آنلی بیتون می گوید:

خواب پیروزی : بدبختی در کمین است .

شما بر شخصی پیروز میشوید : پول و احترام

یک پیروزی برای ارتش : دیگران شما را مورد تمسخر قرار خواهند داد.

یک پیروزی سیاسی : مالیات شما بیشتر خواهد شد.

شما عضو یک گروه موفق هستید : در مشاجرات دیگران شرکت نکنید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

پیروزی ,موفقیت,پیروز,نجاح ,کامیابی,فوز,توفیق,پیروزی,

  • سینا احمدی