تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب کهنسال

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

پیری در خواب، بر ضعف دلالت دارد و ممکن است به عمر طولانی نیز، تعبیر شود. ابن سیرین (ره) پیر بودن در خواب را برای کسی که خود پیر نبود، خوب نمیدانست.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

پیر,کهن‌سال,سال‌خورده,کلان‌سال,جاافتاده,سالخورده,سالدیده,سالمند,کهنسال,مسن,معمر ,پاتال,فرتوت,

  • سینا احمدی