تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تکنسین

لیلا برایت می گوید:

دیدن تکنسین آزمایشگاه در خواب، نشانه‏ى آن است کارى را که در پیش گرفته‏اید با موفقیت به پایان مى‏رسانید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تکنیسین,مهندس یار ,شگردگر ,متخصص ,ذیفن ,کارشناس ,اهل فن,کاردان ,تکنسین,

  • سینا احمدی