تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب پشت دادن

در (سر زمین رویاها) آمده:

به دیوار تکیه می دهید : درمیان اطرافیان تان به آن کسی که محتاج پول است کمک کنید .

به شخص دیگری تکیه می کنید : یک کمک مالی دریافت می کنید .

بچه ها به شما تکیه می دهند : خوشبختی

دیگران به یکدیگر تکیه می کنند : یک نامه یا خبر از راه دور .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تکیه,اتکا,اطمینان,اعتماد,پناهگاه ,پشت دادن,

  • سینا احمدی