تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب منهدم

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب دید که چیز خوبی را تلف میکند و به هدر میدهد، نعمتی را که در اختیار دارد از دست میدهد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تلف,هدر,اتلاف,پامال,پایمال,تباه,حیف ومیل,فنا,منهدم,ضایع,نابود,نیست,هلاک,

  • سینا احمدی