تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب لو خور

در (سر زمین رویاها) آمده:

خراب تلوتلو خوردن : یک دشمن شما را آزار خواهد داد.

پرندگان درهوا تلوتلو می خورند : معاملات و مذاکرات را به روش رضایتبخشی به پایان خواهید رساند .

یک پرندة زخمی روی زمین تلوتلو خوران راه میرود: خبرهای غم انگیزه

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تلوتلو,پس,پی,دنبال,تکان,ناویدن,آونگان,لوت,لو خور,

  • سینا احمدی