تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب دام

هانس کورت می گوید:

دیدن تله در خواب، بیانگر گرفتارى و توطئه‏ى دشمنان است.

لیلا برایت می گوید:

دیدن تله موش خالى در خواب، نشانه‏ى آزار و اذیت دشمنان است. اگر خواب ببینید موشى در تله گیر افتاده، به معناى آن است که درگیر مشکلات خواهید شد. اگر در خواب مشاهده کنید که تله موش صحرایى کار مى‏گذارید، یعنى توطئه‏ى دشمنان را بر ملا مى‏سازید. دیدن حشرات، بیانگر آن است که عده‏اى بر علیه شما نقشه مى‏کشند.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در تله ای افتاده اید ، نشانة آن است که در زندگی فریب کسی را خواهید خورد .

2ـ اگر خواب ببینید نمی توانید خود را از تله ای که در آن افتاده اید نجات بدهید ، علامت آن است که بدبختی بزرگی گریبانتان را خواهد گرفت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند معشوقش او را از تله نجات می دهد ، نشانة آن است که همسری لایق و وفادار خواهد داشت .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تله,بند,پهند,تور,جال,دام,

  • سینا احمدی