تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب کروکودیل

آنلی بیتون می گوید:

دیدن تمساح در خواب ، علامت آن است که صمیمی ترین دوستان ، شما را فریب می دهند و دشمنان به شما حمله خواهند کرد .

2ـ اگر خواب ببینید بر پشت تمساح پا می گذارید ، علامت آن است که احتمالاً به دردسر می افتید و برای رهایی از آن باید تلاش زیادی کنید .

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب تمساح شما را گاز بگیرد، یعنى احتمالا خطرى شما را تهدید مى‏کند. کشتن تمساح در خواب، نشانه‏ى آن است که دشمنان را شکست مى‏دهید.

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب تمساح : اطراف شما پراز دشمن است .

تعدادی تمساح : قبل از اقدام به کاری دقت و احتیاط کنید .

پوست تمساح : 1- یک تغییر بسیار خوشایند 2- پول بدست می آورید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تمساح,کروکودیل,

  • سینا احمدی