تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب نظیف

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که مشغول تمیز کردن خانه هستید، به این معنا است که عده‏اى دایما پشت سر شما حرف‏هاى بدى مى‏زنند. اگر در خواب مشغول تمیز کردن چیزى باشید، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشترى انجام دهید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تمیز,پاک,پاکیزه,طاهر,طیب,منقح,نظیف ,

  • سینا احمدی