تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب آبخوری

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک تنگ : شما دوستانتان را نمی شناسید .

شما ازتنگ شراب می نوشید : شراب نوشیدن برای شما موجب دردسر و گرفتاری می شوید .

یک تنگ پراز آب : بزودی ثروتمند خواهید شد .

یک تنگ را می شکنید : ضرر و شکست

دیگران محتوی یک تنگ را می نوشند : مراقب پرگوئیهای مردم باشید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تنگ,بلبله,صراحیه,کوزه,صراحی,شیشه,آبخوری,

  • سینا احمدی