تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب یکه

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب خود را شخص تنهایى ببینید، نشانه‏ى غم و اندوه است.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب تنهائی : خوشبختی در آینده

شما تنها هستید : بدشانسی و ناراحتی

شما تنها هستید و میلی هم به همراهی دیگران ندارید :پول در آینده

دیگران تنها هستند : یکنفر کینه خود را ازشما پنهان می کند

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تنها,تنهایی,تنهائی,تک,یگانه,یکه,

  • سینا احمدی