تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جنگ افزار

لوک اویتنهاو می گوید :

توپ جنگی

شنیدن شلیک شدن گلوله از توپ : مشکلات در امور کاری و یا یک دشمن

شلیک کردن با توپ : پیروزی در یک امر کاری، یا پیروزی در یک دعوا

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب توپ جنگی ببینید ، نشانه آن است که کشورتان در معرض تجاوز بیگانگان قرار خواهد گرفت . و جوانان از اثرات جنگ رنج ها خواهند کشید .

2ـ اگر دختری در خواب صدای توپی را بشنود ، علامت آن است که همسر سربازی خواهد شد .

3ـ خواننده باید چنین خوابهایی را با توجه به تجارب و دانسته های خود تعبیر کند . اگر زمانی خواب توپ جنگی ببینید که خبری از جنگ نیست ، دلالت بر آن دارد که از بدشانسی و شکست خود در کارها مضطرب و پریشان هستید .

توت سفید

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب صداى شلیک گلوله‏اى را بشنوید، یعنى خبرهاى خوشایندى به شما مى‏رسد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

توپ جنگی,آتشبار,سلاح جنگی,جنگ افزار,

  • سینا احمدی