تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تورم لوزه

آنلی بیتون می گوید:

متورم شدن لوزه در خواب، بیانگر انجام کارهاى خسته‏کننده است. اگر در خواب لوزه‏ى کسى را متورم ببینید، یعنى بیمارى شما را تهدید مى‏کند.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

لوزه,ورم کردن لوزه,بادکردن لوزه,متورم شدن لوزه,تورم لوزه,

  • سینا احمدی