تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب توری

در سر زمین رویاها آمده:

خواب توری : تمامی خواسته های شما برآورده خواهند شد و هوا خواهان فراوانی خواهید داشت .

یک دختر جوان خواب ببیند که توری درست میکند: شوهر او جذاب و پولدار خواهدبود

شما توری می بافید : منفعت مالی

یک لباس از جنس توری می بافید : رازی باعث مخفی شدن یک خطراست .

توری هدیه می کنید : بدشانسی در امور عشقی

یک شال گردن توری : شما سبک مغز هستید .

از دوست مورد علاقه تان توری دریافت می کنید : عمر شما طولانی خواهد بود .

یک زن جوان خواب ببیند که توری روی سرش

می گذارد : یک ازدواج پایدار

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

توری,تورانی ,پارچه لطیف,پارچه متخلخل,پارچه مشبک,پرده,یراق,توری,

  • سینا احمدی