تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب قوت

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر مسافری در خواب ببیند که توشهای همراه دارد، به تقوای او تعبیر میشود.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

توشه,آذوقه,ارزاق,برگ,جیره,خواربار,خوراکی,زاد,قوت,قوتلایموت,نوا ,بنه ,

  • سینا احمدی