تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب شبیخون

لوک اویتنهاو می گوید :

تهاجم مراقب شرافت خود باشید

از دست یک دوست عصبانی بودن : یک دوست خوب

عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید : عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری

عصبانی شدن : سوء تفاهم در خانواده

مورد تهاجم قرار گرفتن : اخبار ناخوشایند

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تهاجم,هجوم‌ ,یورش ,حمله ,تاخت,تعرض,تک,شبیخون,

  • سینا احمدی