تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب ناسزا

در سر زمین رویاها آمده:

شما به یکنفر توهین می کنید : دوستان بسیار حقه بازی دارید .

دیگران به شما توهین می کنند : ناراحتی و مشکل در انتظار شماست .

شما به دوستان خود توهین می کنید : عاقبت نیندیشی و بی فکری باعث ضرر شما خواهد شد .

دشمنان به شما توهین می کنند : یک تغییر در شغل شما .

شما به دشمنان توهین می کنید : شانس و شادی

از طرف بستگان به شما توهین می شود : 1- تغییر مسکن 2- خود را در مقابل مشکل بزرگی خواهید یافت .

به شما توهین می شود ولی شما اهمیتی نمی دهید : مراقب مشکلاتی که در پیش هستند باشید .

یک مرد به یک مرد دیگر توهین می کند : یک راز فاش می شود .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

توهین,اهانت,بی حرمتی,تحقیر,خوارداشت,وهن ,دشنام,ناسزا,

  • سینا احمدی