تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب ترسانیدن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که او را میترسانند و به شکنجه و عذاب تهدیدش میکنند تا تسلیم خواستهی آنان شود، بر دشمن خود، پیروز میشود و تسلیم او نمیگردد.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب کسى شما را تهدید کند، به این معنى است که احتمالا دچار بیمارى مى‏شوید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تهدید,ارعاب,انذار,بیم,تخویف,ترعیب,وعید ,ترساندن,ترسانیدن,

  • سینا احمدی