تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تهلیل

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

تهلیل در خواب، نشانهی هدایت و بشارت است و برای کسی که دچار مصیبت شده است، نشانهی (اجر) و پاداش است و برای بیمار، بر بهبودی و شادی دلالت دارد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

لا اله الا اﷲ,تهلیل,

  • سینا احمدی