تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تیر چراغ برق

لیلا برایت می گوید:

دیدن تیر چراغ برق در خواب، نشانه‏ى آن است که مسؤولیت مهمى را بر عهده‏ى شما گذاشته‏اند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب خود را روى تیر چراغ برق ببینید، به این معنا است که باید دقت بیشترى کنید تا به دام دشمنان نیافتید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تیر برق,ستون برق,تیر چراغ برق,

  • سینا احمدی