تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب پوشیده

در سر زمین رویاها آمده:

خواب چیزی که واضح رویت نشود : 1- خطر در روابط عشقی 2- سرنوشت برای شما مشکلات بسیاری در گرو دارد .

یک چیز تیره و غیرقابل رویت : مواظب باشید زیاد قرض بالا نیاورید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تار,مبهم ,ابهام آمیز,نامعلوم,نامشخص,اسرارآمیز,غیرواضح,ناواضح,پوشیده,پیچیده,رمزآمیز,گنگ,مرموز,مغلق,نامفهوم ,

  • سینا احمدی