تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تیمارستان

لوک اویتنهاو می گوید :

تیمارستان : غمی بزرگ

هانس کورت می گوید:

مشاهده‏ى تیمارستان در خواب، نشان‏دهنده‏ى بروز بیمارى و مشکلات است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن تیمارستان در خواب ، دلالت بر آن دارد که به بیماریی مبتلا خواهید شد ، یا در روابط شکست خواهید خورد ، باید تلاش کنید با تفکر بر این مشکلات فایق شوید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

بیمارستان روانی,دارالمجانین,دیوانه خانه,دیوانه ستان,تیمارستان,

  • سینا احمدی