تعبیر خواب جامع

نگارش 95

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رویای تئاتر» ثبت شده است

تعبیر خواب اپرا

آنلی بیتون می گوید:

اگر کسى در خواب ببیند که به عنوان تماشاگر، در اپرایى حضور یافته است، بدین معنا است که با دوستانى هم سلیقه آشنا شده و در کارها پیشرفت مى‏کنید و نتایج خوبى به دست مى‏آورید.

لیلا برایت می گوید:

دیدن اپرا در خواب، نشانه‏ى زندگى خانوادگى یا شخصى شما مى‏باشد و اگر خودتان در اپرایى شرکت کردید معنا این است که کار مهمى انجام مى‏دهید، اما فایده‏ى کمى مى‏برید.

در سر زمین رویاها آمده:

به اپرا میروید : آشفتگی بزرگ در خانواده

در اپرا هستید : کارهای شما بسیار مغشوش است.

هنرپیشه ها در اپرا هستند : کامیابی در عشق

یک اپرای بزرگ : یک دوست که مدت زیادی غایب بوده است برمیگردد.

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب اپرا , رویای اپرا , خواب دیدن اپرا , تعبیر اپرا , خواب اپرا , تعبیر خواب تران هنما , رویای تران هنما , خواب دیدن تران هنما , تعبیر تران هنما , خواب تران هنما , تعبیر خواب اوبرا , رویای اوبرا , خواب دیدن اوبرا , تعبیر اوبرا , خواب اوبرا , تعبیر خواب تئاتر , رویای تئاتر , خواب دیدن تئاتر , تعبیر تئاتر , خواب تئاتر , تعبیر خواب ساز و آواز , رویای ساز و آواز , خواب دیدن ساز و آواز , تعبیر ساز و آواز , خواب ساز و آواز ,
  • سینا احمدی