تعبیر خواب جامع

نگارش 95

مشکلات و گرفتاریها در خواب خود را به صورت تنگنا در خواب نمایش می دهد مثلا شخص مغروض خود را در دستشوئی تنگ وکوچک می بیند

  • سینا احمدی