تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر کسی که زنده است خواب ببیند مرده است آن شخص زنده مدت طولانی عمر خواهد کرد

  • سینا احمدی