تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر در خواب توان راه رفتن ودویدن نداشته باشد کارش را از دست می دهد

  • سینا احمدی