تعبیر خواب جامع

نگارش 95

چکار کنیم از خوابهای وحشتناک و کابوسها رهایی پیدا کنیم.

قبل از اینکه مطالبم را بخوانید عرض می کنم شاید دوره درمان این خوابها یک ماه طول بکشد . و کسانی که فکر می کنند یک شبه می شود همه آنها را حل کنند بهتر است از روش درمان دیگری استفاده کنند.

قبل از خواب حتماً یک صفحه از قرآن را بخوانند آنهم به صورت اتفاقی انتخاب شود مخصوصا ترجمه به زبان قابل فهم خودشان

سعی کنند در طول روز به آن آیه ها فکر کنند. و تا جای ممکن در عمل به آن کوشش کنند .

اگر مراحل را درست پیش رفته باشند دیگر هیچ وقت کابوسها به سراغ آنها نخواهد آمد

در این مطالب راضی نهفته است که تنها کسانی که این دوران را طی کنند به آن پی خواهند برد.

البته بعضی کابوسها تعابیر خوب دارند ولی ظاهر وحشتناکی در خواب پیدا می کنند.

مثلا اگر خواب ببیند او را به دار کشیدند در دنیا به مقام بالایی دست پیدا می کند.


  • سینا احمدی