تعبیر خواب جامع

نگارش 95
در صورتی که زن حامله ای خواب ببیند فرزندش به دنیا آمده و دارای چندین دست می باشد و یا حامله نباشد و چنین خوابی ببیند نشان دهنده این است که این کودک علاوه بر روزی فراوان دارای شغلهای زیادی هم خواهد بود

دانلود تعبیر خواب جامع صفحه اول همین وبلاگ
  • سینا احمدی