تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تاریکخانه

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید در یک عکاسى مشغول به کار هستید، به این معنا است که با فکر و درایت دشمنانتان را مغلوب مى‏کنید. دیدن تاریکخانه در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که باید بیشتر مراقب اطرافتان باشید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تاریکخانه , تعبیر خواب اطاق تاریک , تعبیر خواب اتلیه , خواب دیدن تاریکخانه , خواب دیدن اطاق تاریک , خواب دیدن اتلیه , رویای تاریکخانه , رویای اطاق تاریک , رویای اتلیه , تعبیر تاریکخانه , تعبیر اطاق تاریک , تعبیر اتلیه , خواب تاریکخانه , خواب اطاق تاریک , خواب اتلیه ,
  • سینا احمدی