تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تالار

در سر زمین رویاها آمده:

شما خود را در یک تالار می بینید : با شخصی هستید که به شهرت شما لطمه خواهد زد .

در یک تالار به اتفاق اشخاص دیگر هستید : خبرهای بد در پیش است .

در یک تالار قرار ملاقات دارید : آشنائیهای جدید و عالی در پیش است .

در یک تالار به دشمنانتان بر می خورید : پیشرفت در موقعیت اجتماعی .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تالار , تعبیر خواب اتاق بزرگ , تعبیر خواب سالن , تعبیر خواب ایوان , تعبیر خواب صفه , خواب دیدن تالار , خواب دیدن اتاق بزرگ , خواب دیدن سالن , خواب دیدن ایوان , خواب دیدن صفه , رویای تالار , رویای اتاق بزرگ , رویای سالن , رویای ایوان , رویای صفه , تعبیر تالار , تعبیر اتاق بزرگ , تعبیر سالن , تعبیر ایوان , تعبیر صفه , خواب تالار , خواب اتاق بزرگ , خواب سالن , خواب ایوان , خواب صفه ,
  • سینا احمدی