تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تحصیل

جی اچ میلر می گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که به رتبه‏هاى بالاى تحصیل رسیده‏اید، بیانگر آن است که با افرادى مقتدر همنشین مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید براى نتیجه‏ى درسى خود نگران و مضطرب هستید، به این معنا است که بخت و اقبال به شما روى مى‏آورد.

در سر زمین رویاها آمده:

شما فاقد تحصیلات هستید : از بی عقلی خود در انجام کارها رنج خواهید برد.

در جستجوی تحصیل هستید : بواسطة کارهایتان مطمئناً به ثروت می رسید .

شما تحصیلات جزئی دارید : پول از دست میدهید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت


تحصیل,آموزش,دانش آموزی,دانش اندوزی,دانشجویی,فراگیری,کسب ,

  • سینا احمدی