تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تحقیق

در سر زمین رویاها آمده:

شما مامور تحقیق هستید : تغییرات مهم و خوشایند در انتظار شماست .

دربارة شما تحقیق می شود : پیشرفت توام با شادی

دشمنان در یک تحقیق شرکت دارند : یک مصیبت در پیش است .

یک تحقیق به نفع شما به اتمام می رسد : پول .

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت


تحقیق,حقیقت کردن,رسیدگی,وارسی,

  • سینا احمدی