تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تیره

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب چیزی که واضح رویت نشود : 1- خطر در روابط عشقی 2- سرنوشت برای شما مشکلات بسیاری در گرو دارد .

یک چیز تیره و غیرقابل رویت : مواظب باشید زیاد قرض بالا نیاورید .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

  • سینا احمدی